SimplyBook.me - Beveiliging

SimplyBook.me comes from Iceland, the land of earthquakes, volcanoes and glaciers where we have learned how to keep safe through natural disasters. That is why we always put security first for our clients. Even with the Eyjafjallajökul volcano eruption in 2010 the SimplyBook.me system continued to run smoothly :)

On top of all the below security measures we have taken, we are also GDPR compliant, please click here to read more.

Veilige Gegevens-transmissie

Ons systeem en de privacy van alle internet-communicatie tussen gebruikers en klanten worden beveiligd door middel van SSL SHA-256-bit met RSA 2048, een van de krachtigste versleutelings-algoritmes die er momenteel zijn.

Betrouwbare datacenters

De SimplyBook.me-servers worden gehost in twee zeer betrouwbare datacenters in Canada en Frankrijk. Deze datacenters hebben beveiligingspersoneel dat 24/7 aanwezig is, een beveiligingssysteem met toegangspassen, videotoezicht waarbij alleen personen met de juiste pas worden toegelaten, en strikte toegangscontrole, waardoor inbraak praktisch onmogelijk is. De hosting-centers beantwoorden aan de R82- en R81-APSAD-standaarden en werken volgens de ISO-27001-normen.

HIPAA naleving

Wij houden ons aan strikte beveiligingsregels en voeren jaarlijks een HIPAA-risicoanalyse uit. HIPAA-compliance betekent dat wij de toegang tot PHI's hebben beperkt tot een specifiek daarvoor aangewezen team in de organisatie, dat wij werken met twee-staps-verificatie met een verificatiecode, dat alle berichtgeving door middel van SSL wordt verstuurd, en dat het systeem na een bepaalde tijd automatisch uitlogt. U kunt er zeker van zijn dat onze beveiliging geheel aan alle officiële standaarden voldoet.

Gegevens-backup

SimplyBook.me maakt iedere dag een back-up van uw gegevens die op beveiligde servers op verschillende locaties worden opgeslagen om zo het risico op gegevensverlies of -corruptie zoveel mogelijk terug te dringen. Hierbij vindt de gegevensoverdracht altijd versleuteld plaats. Wij controleren bovendien op regelmatige basis of onze back-up-procedures qua beveiliging nog aan de regels voldoen.

Netwerk-bescherming

Om potentiële dreigingen voor te zijn, houden wij 24/7 toezicht op het SimplyBook.me-netwerk. Voorbeelden van dreigingen zijn gegevensinbreuken, ad-ware, hackers, pop-ups en pogingen tot phishing. Sinds de oprichting van SimplyBook.me heeft onze systeembeschikbaarheid altijd rond de 99,9% gelegen. Dit percentage ligt geheel binnen de lijn van onze doelstelling, namelijk het fungeren als een betrouwbare zakenpartner.

Betalingen

SimplyBook.me slaat geen creditcard-informatie op. Al uw betalingen worden door externe en veilige partijen verwerkt die PCI-DSS-compliant zijn, zoals Paypal, Adyen, Stripe, Borgun en andere. Dit betekent dat uw betalingen altijd 100% veilig zijn (of in ieder geval zo veilig als mogelijk is bij deze betalingsverwerkers). Daarbij blijven uw betalingsgegevens geheel vertrouwelijk.

Security by Design

Wij werken en onderhouden ons systeem volgens de SDL-principes. Dit betekent dat wij voordat wij met een nieuw project beginnen, eerst altijd de veiligheidsrisico's in kaart brengen en relevante maatregelen treffen om deze risico's in te perken. Door gebruik te maken van de beste beveiligingsmiddelen die SaaS-bedrijven te bieden hebben proberen wij ons systeem optimaal te beschermen tegen dreigingen, zoals SQL-injecties en XSS- en CSRF-aanvallen, etc.).

Het beschermen van Persoonsgegevens

De medewerkers van SimplyBook.me krijgen slechts toegang tot dat gedeelte van uw gegevens dat in het kader van hun werkzaamheden relevant voor hen is. Verder is iedere medewerker die toegang tot gegevens krijgt verplicht om een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen en dient het hebben van een strafblad te worden gemeld. De toegang die medewerkers krijgen tot de gegevens wordt bepaald door hun functie-gerelateerde autorisatierechten.

Heeft u nog vragen met betrekking tot de beveiliging? Neem gerust contact op met onze beveiligings-medewerker !